MELLERUDS HANDELSPLATS

Melleruds Handel AB bygger ett nytt köpcentrum på 12 000 kvadratmeter intill Europaväg 45  och väg 166 i Mellerud.
Byggnationen påbörjades i maj 2018 och invigning beräknas till hösten 2019. Melleruds Handel AB ägs av Orvelin Group AB och Coop Väst.

Läs mer på   www.mellerudshandel.se »