broderna orvelin balkong omoss 2

Om Orvelin

Det är NU det händer.
Inte nästa vecka - inte nästa månad.

Bröderna Orvelin har alltid drivits av viljan att fortsätta framåt. Att få saker att växa, att få verksamheter att utvecklas, att ta beslut. Orvelin Group har under åren byggt upp många stabila och framgångsrika verksamheter och samarbeten.

Vi är sammanlagt omkring 400 anställda och omsätter cirka 1,4 miljarder kronor. Vi är bland annat delägare och en av grundarna till Nordby Shoppingcenter, ägare till omkring 50 fastigheter och ett 30-tal butiker - för att nämna några verksamheter.

Men vi ägnar inte vår tid till att blicka bakåt.
Vi befinner oss i nuet - på väg mot framtiden.